Młodzi -33 dni - Dzień 7

Lektura duchowa - Jan Paweł II

Młodzi -33 dni - Dzień 7

POCZĄTEK DROGI/ POCZĄTEK PRZYGODY – … i od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie – moja decyzja czy zaproszę Maryję do swego życia, do wszystkiego co je tworzy, czy pozwolę Jej nie tylko o wszystkim wiedzieć, ale we wszystkim ze mną uczestniczyć?... jeśli tak, to przygoda się zaczyna na dobre.


 

Jest w Ewangelii zdanie, w którym Maryja ukazuje się w całej pełni jako nasza Nauczycielka. Jest to zdanie wypowiedziane przez Nią w czasie uczty weselnej w Kanie Galilejskiej. Powiedziawszy do Syna: "Wina nie mają", zwróciła się następnie do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie" (J 2, 5). (...) Maryja pełna łaski, Dziewica Niepokalana, przez całe życie pozostawała całkowicie otwarta na Boga, w doskonałej zgodzie z Jego wolą - także w momentach trudnych, z których najtrudniejsze były te, które przeżyła na Kalwarii, u stóp krzyża. Nigdy nie wycofała swego "tak", ponieważ całe swoje życie złożyła w ręce Boga: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego" (Łk 1, 38). W Encyklice Redemptoris Mater napisałem na ten temat: "Przy zwiastowaniu bowiem Maryja, okazując "posłuszeństwo wiary" Temu, który przemawiał do Niej słowami swego zwiastuna, poprzez "pełną uległość rozumu i woli wobec Boga objawiającego" - w pełni powierzyła się Bogu. Odpowiedziała więc całym swoim ludzkim, niewieścim "ja". Zawierało się w tej odpowiedzi wiary doskonałe współdziałanie z "łaską Bożą uprzedzającą i wspomagającą" oraz doskonała wrażliwość na działanie Ducha Świętego" (nr13). "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie...". W tym krótkim zdaniu zawiera się cały życiowy program, który Maryja - Mistrzyni zrealizowała jako pierwsza spośród uczniów Chrystusa, i którego dzisiaj uczy również nas. Jest to program życia oparty na mocnym i pewnym fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus. (…) Wiary i miłości nie wolno sprowadzać do samych słów lub mglistych sentymentów. Wierzyć w Boga i kochać Go znaczy konsekwentnie przeżywać swoje życie w świetle Ewangelii. Wierzyć w Boga i kochać Go znaczy starać się zawsze czynić to, co Chrystus nam mówi zarówno w Piśmie Świętym, jak poprzez nauczanie Kościoła. Nie jest to łatwe. Często trzeba wiele odwagi, aby postępować wbrew prądom obowiązujących mód lub opinii tego świata. Lecz - powtórzę to jeszcze raz - taki jest właśnie program życia prawdziwie udanego i szczęśliwego.

(Jan Paweł II, Orędzie do młodzieży całego świata z okazji III Światowego Dnia Młodzieży, 1987 r.)


 

---

Na co będę zwraca uwagę we wprowadzeniu:

  1. Wejście w nowe reakcje z Maryją skutkuje posłuszeństwem, które jest przygodą nowego życia.

  2. Posłuszeństwo realizuje się w codziennym życiu, a nie w sentymentach i marzeniach.

  3. Posłuszeństwo jest wyrazem naszej wolności (w przeciwieństwie do zniewolenia fałszywymi ideami).