Oddanie33 z komentarzami Ks. Dominika Chmielewskiego - 33 dni - Dzień 13

Oddanie33

Dzień 13 - komentarz Ks. Dominik

Objawienia Matki Bożej w Fatimie są objawieniami apokaliptycznymi. Apokalipsa znaczy ,,objawienie". Dla nas - chrześcijan jest księgą nadziei i umocnieniem w wierze w to, że losy świata są całkowicie w rękach Boga. Walka o ziemię została wygrana już dwa tysiące lat temu przez Syna Bożego - Jezusa Chrystusa, na krzyżu. W mocy Jego zmartwychwstania, wniebowstąpienia i zesłania Ducha Świętego, jesteśmy dziećmi Króla - Boga Ojca i dziećmi Królowej - Maryi. Mamy naszym życiem doprowadzić do
triumfu Jej Niepokalanego Serca i zwycięstwa Chrystusa. To jest naszym powołaniem.Wielkim przywilejem jest żyć w czasach, w których Księga Apokalipsy wypełnia się na naszych oczach. W przesłaniu z Fatimy obracamy się w kontekście wydarzeń prorockich. Chodzi o to, żeby zobaczyć znaki czasu, które są bardzo konkretne.

Jeśli Maryja, objawiając się w Fatimie w 1917 roku, zapowiada, że są to objawienia apokaliptyczne, musimy mieć świadomość, że historia z nimi związana jest konkretnym kluczem do rozszyfrowania sekretu fatimskiego. Fatima to jedyne miasteczko na świecie o tej nazwie. Fatima to też imię umiłowanej córki Mahometa. W średniowieczu, kiedy trwały walki muzułmańsko - chrześcijańskie, muzułmanie napadli na Europę, w celu jej islamizacji. Chrześcijanie stawili jednak bardzo konkretny opór - na Półwyspie Iberyjskim trwała walka, podczas której chrześcijańskie wojska wyparły muzułmanów z Europy. Córka jednego z dowódców wojsk muzułmańskich zakochała się w chrześcijańskim księciu i postanowiła nie wracać z ojcem do swojej ojczyzny, ale zostać. Nawróciła się na chrześcijaństwo, poślubiła księcia, a on na cześć swojej żony wybudował przepiękny zamek, nazywając budowlę, i wszystko dookoła niej, ,,Fatima". Matka Boża wybiera
to miejsce na objawienia apokaliptyczne, właśnie z taką historią powstania tego miejsca. Jedno z kluczowych wezwań Fatimy to prośba o poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Rok 1917 to rok powstania rewolucji październikowej, rok powstania komunizmu. 1917 rok to również rok, w którym burmistrz Rzymu, mason, organizuje wielką paradę buntowników Kościoła Katolickiego, którzy maszerują przez Plac Świętego Piotra, wznosząc okrzyki i przysięgając zniszczenie KK. Marsz ten odbył się na cześć
200-lecia istnienia masonerii - organizacji, która, pod pozorem charytatywnej działalności, jest ukrytą, zdemonizowaną, wyszkoloną, mającą nieprawdopodobne wpływy na świecie organizacją. Jej celem i zadaniem jest zniszczenie chrześcijaństwa, szczególnie Kościoła Katolickiego. Przed masonerią ostrzegali kolejni papieże. [kolejni, od którego począwszy?] Świadkiem tego marszu jest Maksymilian Maria Kolbe - młody zakonnik, który widząc to, postanawia stworzyć nowy, całkowicie poświęcony Maryi ruch o nazwie "Rycerstwo Niepokalanej".