Oddanie33 z komentarzami Ks. Dominika Chmielewskiego - 33 dni - Dzień 14

Oddanie33

Dzień 14 - komnetarz Ks. Dominik

Druga tajemnica fatimska dotyczy prośby Maryi, by rozpowszechnić na całym świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Fatima jest dla katolików czymś oczywistym i niezwykle ważnym. Dzieci z Fatimy widzą Maryję rozpościerającą swoje dłonie. W Niej widzą niebo i różnego rodzaju wydarzenia, które będą się dziać. Z Jej dłoni płyną łaski dla świata. Dzieci są ogarnięte Bożym światłem i Bożą mocą płynącą z Jej dłoni. To Ona przekazuje dzieciom Boga. To jest wielkie podkreślenie tego, kim jest Matka Boża.

Zachodni Kościół w szokujący sposób zinterpretował Sobór Watykański II, odrzucając Maryję. Równocześnie, widzimy co się stało z Kościołem na Zachodzie - został zrujnowany przez szatana. Fatima jest tym proroczym głosem: "nie róbcie tego”. Maryja sama powiedziała: "Bóg przygotował ratunek dla świata w moim Niepokalanym Sercu” i to brzmi tak, jakby poza Jej Niepokalanym Sercem nie było innego ratunku dla świata. Zatem, Fatima będzie o tyle zrozumiała, o ile przyjmiemy raz jeszcze, że Bóg chce
nam dawać wszelkie łaski przez Maryję i w ostateczności przygotował ratunek dla świata w Jej Niepokalanym Sercu, dla każdego z nas.

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi składa się z dwóch bardzo ważnych punktów. Pierwszy to zwrócenie się do papieża, aby w łączności ze wszystkimi biskupami, poświęcił Niepokalanemu Sercu Maryi cały świat, ze specjalnym wspomnieniem Rosji, która zostaje wymieniona dosłownie z nazwy. Natomiast, drugi punkt to odpowiedź na pytanie: "Dlaczego nowe??. Ponieważ ono jest związane z intencją wynagradzającą. Siostra Łucja usłyszała od Jezusa, że jednymi z najbardziej obrażających Boga grzechów, są te przeciwko Jego Matce. Chrystus sam powiedział: "Córko Moja, chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi”. Są to: obelgi przeciwko niepokalanemu poczęciu, przeciw Jej dziewictwu, przeciw Jej Bożemu macierzyństwu. Są to też obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, wręcz nienawiść wobec Nieskalanej Matki oraz bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach. Widzimy więc, że istotą tego nowego nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi jest wynagrodzenie Panu Bogu i Matce Bożej za grzechy przeciwko Niej uczynione.