Oddanie33 z komentarzami Ks. Dominika Chmielewskiego - 33 dni - Dzień 24

Oddanie33

Dzień 24 - komentarz Ks. Dominik

Żyje swoim chrztem jako dziecko Boże i dziecko Maryi. Badacze życia duchowego mówia nam o tym, że w dzisiejszych czasach, wielu ludzi na całym Świecie, doslownie ogromnymi krokami, w szybszy i łagodniejszy sposób przemierza swoją drogę do zjednoczenia z Bogiem, niż dokonywało się to w poprzednich wiekach w przypadku wielu mistyków. Można powiedzieć, że ci mistycy, którzy osiągali niezwykle zjednoczenie z Bogiem, kiedyś w drodze wielkich ascez, umartwienia, wyciszenia, skupienia, niejako dzielą się tym swoim zjednoczeniem z dzisiejszymi dziećmi Bożymi, które w niezwykły sposób, jakby przeskakując te etapy, otrzymując również ten dar.

Chwała Maryi jest ratowanie biednych dzieci Adama. Przynoszę Jej moja grzeszność i słabość. Co z tego, że jestem niczym i prawie niczego nie mogę, tylko gromadzę swoją nędzę. Mam Maryję, która mnie kocha i która może wszystko, a ja znajduję się w Jej Sercu. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa, przez Maryję. Umiłowanie Boga miłością Maryi jest wyrazem pokory. Jest to uznanie siebie za niezdolnego, aby Go chwalić. Zanurzenie Chrzcielne jest zanurzeniem w śmierci Jezusa, a grobem mistycznym - Serce Maryi. Tam rzeczywiście umierasz całkowicie dla samego siebie, bo wyrzekasz się wszelkiego swojego działania, nawet najpiękniejszego, aby zagubić się w Maryi, która sama w tobie zacznie działać, żyć i kochać. To odrodzenie jest całkowitym odnowieniem, wymagającym wyrzeczenia się wszystkiego czym jesteś i jest nocą, o której mówi św. Jan od Krzyża - nocą dziecka zamkniętego w łonie Matki.Mów Amen na wszystko, co czyni Maryja, twoja mistrzyni w niebie.