Oddanie33 z komentarzami Ks. Dominika Chmielewskiego - 33 dni - Dzień 27

Oddanie33

Dzień 27 - komentarz Ks. Dominik

Wyobraź sobie, że jesteś takim malutkim dzieckiem, wręcz niemowlakiem w ramionach Maryi. Wyobraź sobie, że przytula cię do swojego Serca. Patrząc na Jej twarz, widzisz najpiękniejszą twarz, jaka jest we wszechświecie. Wyobraź sobie Jej czułość względem ciebie, jak głaszcze cię po policzku i patrzy na ciebie. Może to wydawać się wręcz infantylne, ale naprawdę tylko w ten sposób można doświadczyć tak bardzo potrzebnegouzdrowienia. Jakże często jesteśmy zbyt dorośli, aby przyjąć uzdrowienie... Tymczasem, musimy być jak dzieci. Dlatego zachęcam cię, abyś spróbował, chociaż  czasami nie być zbyt poważny i zbyt dorosły, byś wyobraził sobie siebie w ramionach Matki Boże jako malutkie dziecko, na które Ona patrzy z największym zachwytem. Maryja najlepiej potrafi pokazać nam czułość i miłość Ojca Niebieskiego, milosierdzie Jezusa oraz nieskończone dobro i moc Ducha Świętego. Wyobraź sobie, jak trzymając cię w ramionach, pokazuje Ojcu Niebieskiemu i mówi: "Ojcze,to Twój syn, to Twoja córeczka". Wtedy Ojciec -nie jakiś tam staruszek z długą, siwą broda (Pan Jezus mówi, kto widzi Mnie, widzi Ojca), lecz młody, fascynujący Ojciec Niebieski patrzy na ciebie, gdy Maryja pokazuje cię Jemu i mówi: "Jaki jesteś podobny do mnie synku, jaka jesteś podobna do mnie córeczko”. Całym sercem przyjmij spojrzenie Niebieskiego Taty i Jego słowa, jak balsam uzdrowienia na twoje rany odrzucenia i lęku przed Nim. Później wyobraź sobie, jak Patrzy na Ojca i mówi: ,,Ojcze, dziękuję Ci za to, że mogłem umrzeć na krzyżu z miłości do mojego brata, do mojej siostry, z miłości do twoich dzieci". Następnie, Maryja pokazuje cię Duchowi Świętemu i prosi: ,,Duchu Święty, przeniknij nasze dziecko tymi wszystkimi darami, które są mu najbardziej potrzebne”. Duch Święty przytula cię, wypełniając swoją obecnością.

Duchowe macierzyństwo Maryi wobec każdego chrześcijanina jest również faktem absolutnie biblijnym. Formuła: "Oto syn Twój, oto Matka twoja" jest użytą przez Jezusa formułą adopcyjną. Ta niesamowita adopcja Jana, który staje się duchowym synem Maryi, a Maryja jego duchową Matką, dokonuje się, kiedy Mesjasz, pierworodny Potomek Niewiasty z Księgi Rodzaju, umiera na krzyżu, dopełniając dzieła odkupienia. W tej uroczystej godzinie, dla której przyszedł Jezus na świat, dokonują się narodziny Kościoła. Jezus, przez akt duchowej adopcji, inauguruje w Janie pokolenie Niewiasty. Święty Paweł powie, że Jezus jest Nowym Adamem. A kto jest w takim razie Nową Ewa? Tylko Maryja.Jezus, Nowy Adam, zasypia snem śmierci w krzyżu (odkrycie sensu zaśnięcia Adama w raju, z którego boku Bóg wydobywa Ewę, matkę wszystkich żyjących). Z Jego przebitego boku rodzi się Kościół - duchowe Potomstwo Nowej Ewy i Nowego Adama. Wypełnia się proroctwo z Apokalipsy o brzemiennej Niewieście, która krzyczy z bólu rodzenia. Spełnia się w całej pełni również proroctwo Symeona o tym, że Jej Serce przebije miecz boleści. Rodzenie duchowych dzieci dla Boga jest dla Niej
bolesne, chociażby z faktu, że rozpoczęło się w czasie okrutnej śmierci Jej Pierworodnego Syna.