Oddanie33 z komentarzami Ks. Dominika Chmielewskiego - 33 dni - Dzień 8

Oddanie33

Dzień 8 - komentarz Ks. Dominika

Jezus zapragnął przyjść na świat przez Maryję, choć nie potrzebował do objawienia się światu człowieka. Jednak właśnie taki był zamysł Boży. Maryja jest największą charyzmatyczką, co ujawnia się, gdy jest w stanie błogo-sławionym. Apostołowie chrzcili Duchem Świętym, głosili Słowo Boże, nakładali ręce, modlili się o zstąpienie Parakleta. Tymczasem Ona jest tak wypełniona Duchem Świętym, że samo Jej pojawienie się chrzci w Nim. Nie znam kobiety, która zaraz po tym, jak dowiaduje się, że jest w stanie błogosławionym, planuje trzydniową, liczącą sto pięćdziesiąt trzy kilometry, pieszą wyprawę przez góry. Biegnie z pośpiechem, by służyć swojej kuzynce Elżbiecie. Samo Jej pojawienie się sprawia, że mały Jan Chrzciciel zaczyna tańczyć w łonie swojej mamy, zaś Elżbieta ma poznanie, że przyszła do niej Matka Boga. Wypełniają się słowa Archanioła Gabriela skierowane do Zachariasza, że dziecko zostanie napełnione Duchem Świętym już w łonie matki.

Przed przyjściem Chrystusa, Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni "tajemnicę bezbożności", pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów, za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie, zamiast Boga i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele. Warto sobie uświadomić, że to oszustwo psudomesjanizmu Antychrysta będzie też uaktywnieniem się wielu fałszywych proroków, którym uda się oszukać większość chrześcijan, przez fałszywe znaki i cuda, czynione nawet w imię Jezusa, ale do których to Jezus nie przyzna się na Sądzie Ostatecznym. Zwiedzeni chrześcijanie nie będą już słuchać zdrowej nauki, ale będą wyszukiwać sobie nauczycieli głoszących nauczania, które łechcą ucho. To słowa św. Pawła. Smok będzie się posługiwał fałszywymi prorokami, żeby walczyli przeciwko Niewieście apokaliptycznej. Krótko mówiąc, oszustwo Antychrysta, to stworzenie mistyfikacji chrześcijaństwa i Kościoła, gdzie fałszywi prorocy, wśród równie fałszywych znaków i cudów, nienawidząc i walcząc z Niewiastą, postawią człowieka, w miejsce Boga, ale w taki sposób, że jeśli to możliwe, zwiodą nawet wybranych, przekonanych, że to jest nowe objawienie chrześcijaństwa.Warto też tu przypomnieć, że tak Pismo Święte, jak i KKK odrzuca protestancką interpretację eschatologiczną, jakoby Kościół miał w mocy i autorytecie zapanować nad całym światem i w ten sposób przygotować go na przyjście Pana. Pismo Święte i KKK mówią wyraźnie, że Kościół wejdzie do Królestwa jedynie przez tę ostateczną Paschę, w której podąży za swoim Panem w Jego Śmierci i Jego Zmartwychwstaniu. Królestwo wypełni się więc nie przez historyczny triumf Kościoła, zgodnie ze stopniowym rozwojem, lecz przez zwycięstwo Boga nad końcowym rozpętaniem się zła, które sprawi, że z nieba zstąpi Jego Oblubienica. Triumf Boga nad buntem zła przyjmie formę Sadu Ostatecznego, po ostatnim wstrząsie kosmicznym tego świata, który przemija.