Rozpal swoją parafię! 


Wiemy, jak wielu z Was przeżyło rekolekcje ODDANIE33. Jednym z celów tych rekolekcji, oprócz oddania naszego życia Matce Bożej i zaangażowania się apostolskiego w pragnienia Jej Niepokalanego Serca, jest służba w parafii. 

 

Otrzymujemy wiele pięknych świadectw, w których dzielicie się, jak rekolekcje ODDANIE33 wpłynęły na Wasze życie, ale także na życie Waszych parafii. Widzimy, że to szczególnie owocuje, gdy otaczacie modlitwą kapłanów włączając się w dzieło "Modlitwy za Kapłana", a potem kapłani zapraszają Was w parafiach na rekolekcje, które przeżywacie razem. To piękny wspólny krok, gdzie ramię w ramię, kapłani razem z osobami świeckimi, odkrywamy drogę przemiany w naszych parafiach.

 

Po rekolekcjach ODDANIE33 w wielu z Was zrodziło się pragnienie uczestnictwa we Mszy Świętej w tygodniu oraz pragnienie adoracji. Ten duchowy głód jest dziełem łaski, który wyprosiła Wam Maryja, która zawsze prowadzi wszystkich do swojego Syna. W wielu parafiach rozpaliło się pragnienie adoracji i powstają kolejne kaplice, w których podejmuje się nieustanną adorację Pana Jezusa.

 

Za to wszystko chcemy dzisiaj podziękować Maryi, która w tych wszystkich dziełach przychodzi do nas jako Matka Kościoła.

 

Niektórzy też pytają: Ale co dalej? Oprócz życia w osobistej jedności z Maryją, rozważania Słowa Bożego, regularnego życia sakramentalnego, życia wspólnotowego, czy możemy coś jeszcze zrobić?

 

Rozpoznając ten szczególny kierunek Bożego działania, przygotowujemy dla Was serię filmów pt. "Rozpal swoją parafię". Przez te treści chcemy Was zainspirować do wspólnej modlitwy, rozmów między kapłanami a świeckimi i zaprosić do rozeznawania. Chcemy, żeby te filmy stały się konkretnym narzędziem pomagającym nam wspólnie spotkać się jako wspólnota Kościoła, by wspólnie modlić się, rozeznawać i szukać dróg, którymi Bóg chce nas prowadzić. 

 

 

 

Logo naszych spotkań: ta grafika zawiera prawdę o tym, że w każdej parafii jest ogień Ducha Świętego, który potrzebujemy osłonić, by nie zgasł, ale też ogrzać się od niego, by mógł płonąć i zapalać nas. Każda parafia jest inna, ma inne realia, ale w każdej płonie taki ogień. Chcemy, by wydawane przez nas materiały video był zaproszeniem do szukania tego ognia i służenia sobie nawzajem w Kościele, jak Maryja.

 

Maryjo, ucz nas rozpoznawać drogi Pańskie.

 

Wypraszaj nam otwartość w miłości i światło Ducha Świętego, byśmy rozpoznając Boże zaproszenie skierowane do nas, mogli powtórzyć za Tobą:

 

"Niech nam się stanie według słowa Twego". Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami!

 

KONFERENCJE

Konferencja: „Przeciekające cysterny czy płynący strumień? Świeccy i kapłani w budowaniu żywego Kościoła” - ks. Sławomir Rachwalski, proboszcz, obecnie zaangażowany w spotkania Kościoła Domowego, Spotkania Małżeńskie, przez wiele lat diecezjalny koordynator Odnowy w Duchu Świętym

 

Rozpal swoją parafię | Wizja Parafii | ks. Sławomir Rachwalski | cz.1

 

 

Rozpal swoją parafię | Wizja Parafii | ks. Sławomir Rachwalski | cz.2

 

 

Rozpal swoją parafię | Wizja Parafii | ks. Sławomir Rachwalski | cz.3

 

 


Konferencja: „Nawiedzenie Matki Bożej szansą na odbudowę duszpasterstwa parafialnego” - Mateusz Marszał, przewodniczący Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Archidiecezji Poznańskiej, od wielu lat zaangażowany w posługę świeckich w Kościele.

 

Rozpal swoją parafię | Wizja Służby | Mateusz Marszał | cz.1

 

Rozpal swoją parafię | Wizja Służby | Mateusz Marszał | cz.2

 

 

Rozpal swoją parafię | Wizja Służby | Mateusz Marszał | cz.3

 


Konferencja: "Odkryć charyzmat jedności. Jak budować jedność między kapłanami a świeckimi" - ks. Krzysztof Skowroński, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Poznaniu, związany z ruchem Focolari

 Rozpal swoją parafię | Wizja jedności | ks. Krzysztof Skowroński cz. 1

 

Rozpal swoją parafię | Wizja jedności | ks. Krzysztof Skowroński cz. 2
 

 

Rozpal swoją parafię | Wizja jedności | ks. Krzysztof Skowroński cz. 3