33 DNI | DLA KAPŁANÓW

O rekolekcjach


Ks. Bp Andrzej Przybylski

o. Wojciech Surówka OP

Ks. Marcin Modrzyński

Ogólnopolskie Rekolekcje Kapłańskie pod patronatem Przewodniczącego Komisji KEP ds. Duchowieństwa

Po I Edycji rekolekcji 4.IV-7.V, II Edycji 5.XI- 8.XII 2021 ZAPRASZAMY NA III EDYCJĘ REKOLEKCJI, którą rozpoczynamy 5 listopada i potrwa do 8 grudnia(uroczystość Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny). Tytuł Rekolekcji to: "Rozpal na nowo charyzmat Boży - z Maryją ku pełni kapłaństwa".

Każdy dzień Rekolekcji składać się będzie z Wprowadzenia oraz tekstów do osobistej medytacji. Rekolekcje będą dostępne na stronie www.oddanie33.pl, w zakładce: "dla kapłanów" oraz na stronach i kanałach patronów.

Przez pierwsze 10 dni wprowadzenia prowadzić będzie Ks. Bp Andrzej Przybylski. Motywem przewodnim tych dni jest WYBRANIE. Medytacje na te dni pochodzić będą z Listów Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek oraz z Dziennika duchowego oblata benedyktyńskiego pt: "In sinu Iesu". 

Przez drugie 10 dni wprowadzenia prowadzić będzie o. Wojciech Surówka. Motywem przewodnim tych dni jest ODDANIE. Medytacje pochodzić będą z rozważań o. Jacka Woronieckiego OP oraz z dziennika "In Sinu Iesu". 

Przez trzecie 10 dni wprowadzenia prowadzić będzie Ks. Marcin Modrzyński. Motywem przewodni tych dni będzie POSŁANIE. Medytacje pochodzić będą z rozważań papieża Benedykta XVI oraz dziennika "In Sinu Iesu".

Ostatnie trzy dni zawierać będą podsumowanie. Każdy dzień zawiera także fragment Słowa Bożego. Medytacje dostępne będą zarówno w formie elektronicznej jako tekst oraz w formie audiowizualnej.

Patronat honorowy nad rekolekcjami objął J.E. Ks. Abp Wojciech Polak - Przewodniczący Komisji KEP ds. Duchowieństwa. 

Patronat medialny objęły: Tygodniki Niedziela oraz Idziemy, portale profeto.pl oraz misyjne.pl, Miłujcie się, Teobańkologia, Kecharitomene oraz Wojownicy Maryi.

Organizatorem Rekolekcji jest Fundacja Tota Tua, znana przede wszystkim z organizacji Rekolekcji ODDANIE33.